Termoizolare cu spuma poliuretanica perete exterior, acoperire tip zidarie dubla

Multe clădiri sunt realizate din zidărie cu pereţi dubli din motive optice sau structurale sau pentru protecţie împotriva condiţiilor climaterice extreme. Pentru ca aerul rece dintre zidul anterior şi cel posterior să nu răcească peretele exterior şi astfel consumul de energie al clădirii să fie influenţat negativ, spaţiul dintre aceştia este prevăzut cu un strat de termoizolare. În acest caz pe peretele exterior se aplică în straturi, fără rosturi, spumă poliuretanică. Pentru a garanta o prindere mai sigură a materialului de izolare, trebuie ca stratul suport să fie fara praf şi uscat. Faţa exterioră a peretelui aparent din clincher, piatră spartă sau zidărie  tencuită  formează un înveliş aparent exterior şi serveşte, în acelaşi, timp ca strat de protecţie. De  regulă între termoizolaţie şi zidăria aparentă există un strat de aer cu grosime de 3-4 cm, care usucă umezeala sau apa de ploaie ce poate pătrunde.